چگونگی دامنه رفتاری شما برای ابراز عقیده

ابراز عقیده بسیار دشوار است. بیان عقیده و نظر و یا صحبت خود، گاهی مناسب و بجا و گاهی نه. مردم دنیا میخواهند عقاید و افکارشان را بیان کنند در واقع با این بیان میخواهند از خودشان دفاع کرده یا درخواست جاه طلبانه مطرح نمایند.
با وجود تفاوت و تنوع داستان ها، از مدلی یکسان برخوردارند: میتوانم حرف اشتباه کارفرمایم را اصلاح کنم؟ در مورد مزاحمت های همکارم با وی صحبت کنم؟ میتوانم اعتراض خود را به شوخی های بیمزه دوستم بیان کنم؟ یا مانند: نگرانی خود را با فرد مورد نظر درمیان گذارم؟
دامنه رفتارهای قابل قبول ما انسان ها سبب شده گاهی احساس قدرت و شجاعت کنیم. گاهی حس عدم توانایی برای بیان نظراتمان داشته باشیم. پایداری و ماندن دردامنه قابل قبول، با پاداش روبروست و خروج از آن، تنبیه، اخراج، تحقیر یا طرد شدگی در پی دارد و شاید به از دست دادن ارتقاء، پاداش یا قراردادی بیانجامد. در ادامه به چگونگی دامنه رفتاری شما برای ابراز عقیده میپردازیم.

چگونگی دامنه رفتاری شما برای ابراز عقیده ,چطور نظرمان را بیان کنیم؟

چگونگی دامنه رفتاری شما برای ابراز عقیده

دامنه رفتاری بسیارپویا، متغیره و براساس موقعیت، گسترده یا محدود می گردد. یک عامل موثر در میزان دامنه، همان قدرت شماست. این قدرت است که دامنه ی شما را تعیین میکند. قدرت چیست؟ قدرت اشکال زیادی داشته و در مذاکرات به شکل یک جایگزین ظاهر میشود. جدید بودن دلیل دیگر است. مانند کارمند جدید یک سازمان، یا کسب تجربه ای جدید، بچه دارشدن یک زوج. گاها در روابط، سرکار و ... پیش آمده که توانایی های شخصی بیشتر است.

نکته اصلی: با داشتن قدرت زیاد، گستردگی دامنه رفتارها سبب بروز رفتارهای متفاوت می شود. هنگامیکه قدرت کم باشد، دامنه تنگ تر گردیده و تنوع رفتاری خیلی کم داریم. مشکل: " کم قدرتی و گرفتاری دوسره" با تنگ شدن این دامنه پیش می آید. یعنی با عدم ابراز عقیده، نادیده گرفته شده، با بیان نظرمان، مجازات میشویم.

اغلب این عبارت "گرفتاری دوسره" را به زنان ربط دادند که با عدم ابرازعقیده، به آنها بی توجهی شده، با ابراز عقیده هم مورد مجازات واقع میشوند. چه مرد و چه زن هر دو نیاز به بیان عقاید دارند. تحقیقات نشان داده اند که مسئله کم قدرتی و گرفتاری دو طرفه است و اغلب اختلاف قدرت ها می باشد. یعنی انسان در برابر دامنه رفتاری کم، قدرت کم و محدوده کم دارد.

راه های افزایش این دامنه چیست؟ 

دو عامل مهم وجود دارد. شکل گیری احساس قدرت شما از نظرخودتان، یا از نظردیگران است. با حس قدرت فرد اطمینان به خود، عدم ترس و گسترگی دامنه رفتاری دارد. با دیده شدن قدرتمندی شما توسط مردم، این دامنه گسترده تر میگردد. بنابراین به ابزارهایی نیاز داریم.بخاطر داشته که ابراز عقیده یک رفتار پرخطر است، اما استفاده از ابزارها خطرات را کمتر میکند.

اولین ابزار برای زنان کشف شد، زنان هم مانند مردها موفق و بلندپرواز میشوند. این زمانی اتفاق می افتد که انها از دیگران حمایت کنند. با حمایت و طرفداری زنان از دیگران، دامنه رفتارشان کشف و گسترش می یابد. همچنین از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار می شوند. این پدیده را "اثر خرس مادر" گویند. مثل حمایت خرس مادر از توله هایش، با حمایت دیگران، خودمان را پیدا کنیم.

چگونگی دامنه رفتاری شما برای ابراز عقیده ,

چطور از خود حمایت کنیم؟ 

یکی از راه های حمایت از خود،"دگر اندیشی" است که یعنی: دیدن دنیا از نگاه دیگری. با این راه دامنه رفتارها را گسترش داده ایم. بنابراین من با داشتن دیدگاه شما و در فکر نیازهای واقعی شما، من را به خواسته هایم میرسانید.
دگر اندیشی نیز سخت می باشد. با آزمایشی شما را امتحان میکنیم: انگشت اشاره خود بالا برده و میخواهم که روی پیشانی خود حرف E را بنویسید. اگر برای دیگری نوشته و بتواند بخواند این دگر اندیشی است. اگر بطور معمول بنویسید این حرف خود محور، رفتارهای ما بطور معمول خودمحور است. ما معمولا در بحرانها دچار خودمحوری میگردیم.

داستانی از دگر اندیشی: مردی، وارد بانکی در واتسونویل کالیفرنیا شد درخواست ۲٫۰۰۰ دلار داشت یا اینکه بانک را منفجر کند. مدیر بانک سریع پول را نداد، درواقع قدمی عقب گذاشت و ازدید مرد نگاه کرد چون مبلغ مشخصی درخواست داده بود. مدیر سوال کرد: "این۲٫۰۰۰ دلار را برای چه میخواهی؟" گفت:"اگر همین الان ۲٫۰۰۰ دلار به دوستم ندهم از کارش اخراج میشود".

مدیرگفت:"پس شما نمیخواهید ازبانک دزدی کنید بلکه وام میخواهید"! "پس بیایید در دفترم تا کارهای کاغذیش را انجام دهید".
با تغییر دیدگاه موقعیت خطرناک رفع شد. نتیجه: میتوان جاه طلب، قاطع و هم محبوب بود ولی با دگراندیشی.

برای قاطعیت و محبوب بودن، راه دیگر انعطاف نشان دادن است. به عنوان مثال فروشنده یک محصول با ارائه دو انتخاب احتمال فروش را بالا میبرد. دو محصول با دوقیمت اما با شرایط متفاوت. تحقیقات نشان داده وقتی قدرت انتخاب باشد حالت تدافعی هم کمتر میگردد، بنابراین احتمال قبولی پیشنهاد شما بیشتر میشود. این مسئله همچنین برای والدین موثر است. بطور مثال در لباس نپوشیدن کودکان، والدین دو انتخاب پیش روی کودک گذاشته و میپرسن: این یا اون؟ بنابراین با دادن قدرت برای انتخاب، کودک سریع لباس میپوشد.
در جواب پرسسش از مردم در مورد زمان راحتی ابراز عقاید؟می شنویم: "هنگامیکه با حمایت شنودگان روبرو شویم". ما همواره نیازمند حامیانی هستیم. اما چطور؟ راه حل: "خرس مادر" شوید. با دفاع از دیگران، این دامنه از نظر خود و دیگران گسترش یافته و به حامیانی قدرتمند دست می یابیم.

راه دیگر پرسش نظرات دیگران بخصوص در مقامات بالا است. با ارزش دهی به دیگران، تواضع خود را نشان داده اید. این مورد راهکار گرفتاری دوسره خود ارتقایی است. یعنی اگربا نشان ندادن موفقیتهای خود، به ما توجهی نمیشود. در صورت نشان دادن، دیگر محبوب نمی باشیم.
اما راه حل واقعا کاربردی: نظر گرفتن درباره موفقیتهایمان از دیگران، در دید آنها سبب شایستگی ومحبوبیت ما میشود. با تخصص در یک حوزه، اعتماد به نفس برای ابراز عقیده بیشتر می باشد. تخصص به انسان اعتبار داده و برای قدرت بیشتر باید اعتبار بیشتری کسب کرد. بی قدرتی، عدم اعتبار دارد. پس به دنبال مدارک و شواهد خوب و عالی باشید.

از راه های متخصص شدن رجوع به علایقتان است. سراغ دوستانتان رفته و از آنها خواسته یکی ازعلایقشان را برای شما توصیف کنند. چه چیزی در بیان توصیفش نظر شما جلب کرد؟ درخشش چشم ها، لبخند شاد بر چهره، استفاده مکرر از دستهایشان در توصیفشان، صدای رسا و گفتار تند و پشت سرهم و... جذب کننده است. متقابلا واکنش شما به شنیدن این حرفا، درخشش چشم ها، لبخند و خم شدن به جلو در اثر جذب می باشد.

با نشانه گرفتن احساسات یکدیگر شجاعت ابراز علایق را ایجاد میکنیم. به دیگران هم این اجازه را می دهیم. در نقش های زندگیمان:"با حس سبکی بیشتر، اجرای بهتر و موفقتری خواهید داشت". افراد با قبول نقشهای زندگی خود و تلاش برای بهبود آنها در واقع خود را رشد و تغییر میدهند. برای شادی روزهای زندگیتان، نقش هایتان را خوب بازی کنید.

هر کس برای نقشی خاص افریده شده که تغییر و گسترش این نقشها همیشگی است. پس در یک صحنه به عنوان یک خرس مادر نترس، متواضعانه دنبال نظرات دیگران باشید. با دگر اندیشی و داشتن شواهد عالی و حامیان قوی علایقتان را کشف و دنبال کنید. با استفاده از ابزارها، دامنه رفتارهای قابل قبولتان را گسترش دهید و زندگی شادی را برای خود رغم بزنید.

 

بهینه سازی : سئو وان

Image: 
چگونگی دامنه رفتاری شما برای ابراز عقیده, چطور ابراز عقیده یا نظر کنیم؟
میزبان صدای گرم شما هستیم... برای مشاوره در زمینه‌های طراحی و بهینه سازی با ما تماس بگیرید
۰۲۱-۶۵۲۳۵۸۸۶